Informatie

advies klas 2 (mail ouders)

 

 

Jullie zoon/dochter zit inmiddels in klas 2. Na dit schooljaar zullen ze in klas 3 basis, 3 kader, 3 mavo, 3 havo of 3 VWO instromen. In deze periode oriënteren wij in de lessen en tijdens de coaching met de kinderen wat zij voor vervolg voor ogen hebben. De instroom in klas 3 wordt uiteindelijk bepaald door het advies dat de kinderen van ons als school krijgen. In november krijgen alle leerlingen een vooradvies per vak en in februari een definitief eindadvies.

 

Naast een advies vanuit de docenten willen we graag dat jullie als ouders samen met de kinderen nadenken over een advies per vak. Hiervoor staat een opdracht in Simulise klaar deze moet voor 15-11 gemaakt zijn. De kinderen weten hoe dit werkt, bij vragen kunt u contact opnemen met de coach. Het vooradvies van zowel de docenten als thuis wordt tijdens het portfoliogesprek in november besproken.

 

Belangrijke momenten:

Acties Periode Opmerkingen
Vooradvies November 2023
Oriëntatie op vooradvies November december 2023 Met de coach en klassikaal in klas 2
Meer duidelijkheid over 3HA vervolg op TSG December 2023 Er wordt momenteel gewerkt aan een invulling voor de overstap van 10-14 naar 3HA.
Voorlichtingsavond doorstroom klas 3 31 januari Uitnodiging volgt
Definitief advies Februari 2023
Vakkenpakketkeuze maken 3 mavo 27 maart
Profiel keuze VMBO Voor meivakantie
Eventueel inschrijven bij een andere school Voor meivakantie

 

Realisatie: