Nieuws

Ouderraad

27 oktober 2023

Over de School | Ouderraad
Hoewel we de laatste weken nog regelmatig hebben kunnen genieten van zomerse temperaturen, heeft
de herfst zijn intrede gedaan. Door veel leerlingen (en vast ook docenten) zal er uitgekeken worden naar
de herfstvakantie.
Voor de zomer hebben we als ouderraad afscheid genomen van een aantal ouders en ook gelijk kennis
kunnen maken met nieuwe ouders. Dit jaar bestaat de ouderraad uit elf enthousiaste ouders die betrokken
zijn bij het reilen en zeilen op de Thorbecke Scholengemeenschap, meedenken met de schoolleiding
en het team over keuzes die gemaakt moeten worden, als klankbord fungeren voor ouders en jaarlijks
een ouderavond verzorgen rondom een actueel thema. In de ouderraad zijn de ouders van mavo-, havo en
atheneumleerlingen vertegenwoordigd en er is een mooie verdeling van ouders van onder- en
bovenbouwleerlingen. Alleen Onderwijsroute 10-14 is nog niet vertegenwoordigd in de ouderraad. Bent u
een ouder van een leerling op 10-14 en vindt u het leuk om met ons mee te denken, u bent van harte
welkom!

 

Woensdag 20 september kwamen we dit schooljaar voor de eerste keer bij elkaar met een volle agenda.
We zijn bijgepraat door Hiske over de start van het schooljaar. Thorbecke heeft veel nieuwe leerlingen
mogen ontvangen. Fijn dat er ook dit jaar weer veel kinderen voor Thorbecke hebben gekozen.

We  hopen dat deze kinderen allemaal goed van start zijn gegaan en met veel plezier naar school gaan.
We waren als ouders benieuwd hoe de aangescherpte regels m.b.t. het gebruik van mobiele telefoons
zijn ontvangen door de leerlingen. We waren positief verrast om te horen dat de telefoons netjes in de
telefoonzakken worden opgeborgen aan het begin van de les en dat er zelfs tijdens de pauzes telefoons
worden ingeleverd in ruil voor een spelletje. Het spelen van spelletjes is zelfs zo populair dat er leerlingen
misgrijpen. Als ouderraad hebben we budget vrijgemaakt voor de aanschaf van nieuwe gezelschapsspellen,
zodat er voor alle leerlingen die een spelletje willen spelen een spel beschikbaar is. Mocht u thuis
nog spelletjes hebben liggen die niet meer worden gebruikt, u maakt de leerlingen er blij mee!
En niet alleen binnen is het prima vertoeven tijdens de pauzes, ook buiten zijn er fijne zitplekken gecreëerd
voor de leerlingen. De leerlingenraad heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Ze hebben de
wensen van de leerlingen onderzocht en de plannen uitgewerkt. Een mooi initiatief waar we als ouderraad
ook een steentje aan hebben kunnen bijdragen.
Eén van de onderwerpen die we hadden geagendeerd was de ouderavond. Dit jaar organiseren we de
ouderavond eerder in het jaar, omdat we willen aansluiten bij de Week van de Democratie die de school
organiseert in november in het kader van de verkiezingen op 22 november. Houdt u maandagavond 6
november vrij in uw agenda? Het belooft een inspirerende avond te worden. De uitnodiging ontvangt u
binnenkort.
We denken u bijgepraat te hebben over de thema’s waar we de afgelopen periode mee aan de slag zijn
gegaan. Heeft u vragen of opmerkingen of vindt u het leuk om aan te sluiten bij de ouderraad, dan kunt u
een mail sturen naar ouderraadmha-tsg@ooz.nl
Thomas Loman (namens de ouderraad)

Gerelateerde nieuwsberichten

Vogels spotten

24 mei 2024

Uit de verf

25 april 2024

Realisatie: